top of page

Vanja

 

Vanja har praktisert Ashtanga Yoga siden 2009. Sommeren 2010 reiste Vanja til København i en uke for å praktisere sammen med R Sharath Jois Etter 3 år med regelmessig praksis fullførte Vanja et 10 mnd langt utdanningsløp i regi av Alexander Medin og har i løpet av sin tid på Puro Yoga tatt del i workshops med bl.a. David Swenson, Petri Räisänen og Eddie Stern.

 

Parallelt med TT i Ashtanga fullførte Vanja også et 10 mnd langt introkurs i Iyengar yoga og har i løpet av sin tid hos Janna Brattli lært grunnleggende yoga anatomi, bruk av props og solide justeringer. I dag jobber Vanja i rusomsorgen ved siden av sin Bachelorgrad i ergoterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Brukererfaringer fra studiet preger undervisningen til Vanja da hans jobb forutsetter en pedagogisk og didaktisk tilnærming i hans arbeid med brukere og deres pårørende. Vanja er pertentlig av natur og personlig investert i sine møter med mennesker, både av og på matten.

 

Tre ord om meg: kreativ, sosial og undrende

Tre ord som beskriver min praksis: regelmessig, fleksibel og personlig Lykke er: å delta, være primus motor i eget liv

bottom of page