top of page

Brukervillkår

Gjelder for Indah Yoga AS

 

Avtalen mellom medlemmet og Indah Yoga AS består av medlemsavtalen (kontraktens forside) og medlemsbetingelsene.

Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret. Kjøper du medlemskap online, gjelder de samme retningslinjene. Du vil få tilsendt kontrakten på e post.

 

Generelle vilkår for medlemskap

 

 • Indah Yoga har 12 eller 6 måneders bindingstid på sine medlemskap så fremt ikke et annet alternativ har blitt valgt. Medlemskapet gjelder fra og med første beløp er registrert betalt hos Indah Yoga AS.

 

 • Medlemmer med bindingstid kan søke om å fryse medlemskapet sitt i en (1) måned med 6 mnd medlemskap og opp til seks (6) måneder med 12 mnd medlemskap. Søknaden innvilges av ulike dokumenterte grunner.

Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for slik at medlemskapets varighet blir totalt tolv (12) betalende måneder. Det er kun mulighet for å fryse én (1) gang i løpet av bindingsperioden.

Skriftlig søknad må sendes til Indah Yoga på epost 3 uker i forkant av fryseperioden. Månedsstart regnes fra den dato Medlemmet har sin månedlige betaling .

 

 • Månedsavgiften betales på en fast dato i mnd. Det er Medlemmets ansvar å ha dekning på konto til å betale den månedlige summen. Hvis ikke medlemmet betaler for produktet sendes inkassovarsel og Indah Yoga AS kan kreve dekket omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.

 

 • Indah Yoga AS er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Indah Yoga sin kontroll, og som Indah Yoga ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure) Corona pandemi og nedstegning inngår her.

 • Nedstegning under pandemien gjør at vi kan fryse medlemskapet, med det kan ikke sies opp. Klippekort vil bli forlenget under nedstegning.

 • Gyldig studentbevis for fulltidsstudier må dokumenteres ved kjøp av studentabonnement.

 

 • Timeplanen og åpningstidene kan variere fra uke til uke. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller andre uforutsette ting kan oppstå.

 

 • Diverse tilbud på medlemskap/trening kan også oppstå underveis, noe som kan gjøre at prisene kan varierer. 

 

 • Vi kan dessverre ikke garantere plass på timer, så medlemmet må sørge for å møte opp i god tid for å sikre seg plass.

 

 • I ferier og høytider vil timeplanen reduseres noe. Indah Yoga holder stengt på offentlige helligdager

 

 • Workshops er ikke inkludert i medlemskapet hos Indah Yoga

 

 • Indah Yoga forplikter seg til ikke å gi ut noen personlige opplysninger fra medlemmet til tredjeparter uten medlemmets samtykke. All kundedata oppbevares ihht norsk lov.

 

 • Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare medlemskortet på en trygg og sikker måte, slik at det ikke kan bli misbrukt av andre. Tap av kort eller mistet kort må rapporteres til Indah Yoga.

 • Klippekort har en gyldighet på 6 mnd 

 

Booking av timer

 • NB! Hvis du glemmer melde deg av time, blir du belastet kr 30,- på neste faktura

 

Oppsigelse

 

 

 • Etter bindingsperioden opphøres er oppsigelse satt til en (1) måned og regnes fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

 • Oppsigelsen skal skje skriftlig via epost eller brev og skal være hos Indah Yoga innen en (1) måned før endringen iverksettes.

 • Hvis medlemmet kan dokumentere sykdom som kan forverre helsen til medlemmet, kan medlemmet søke om å si opp medlemsavtalen uavhengig av bindingsperioden. Dokumenter fra lege etc på fremlegges.

 • Du kan søke om å avslutte medlemskapet ditt dersom du skal flytte til et sted der avstanden til studio blir for stor. Dette vil bli vurdert i søknaden. Oppsigelsestiden på flyttesøknad er på 3 mnd.

 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

 • Indah Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum 4 dager før kursstart.

Innbetalt kursbeløp vil bli refundert i sin helhet til anvendt betalingskort.

 

 

Indah Yoga har ikke ansvar for skader/ Tyveri

 • Indah Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du er på time hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss.

 • Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Indah Yoga eller Indah Yogas instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet. Indah Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

Online kjøp 

Medlemskapene du kjøper online 

 • Kjøper du medlemskap online, gjelder samme brukervillkår/retningslinjer. 

 

bottom of page