Workshop om IBS og Yoga

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) er en fellesbetegnelse for flere plager som oppstår i tarmen. Å leve med magesmerter og oppblåsthet er svært ubehagelig og går ut over livskvaliteten til veldig mange av oss. Man føler seg ofte alene om plagene, men sannheten er at flere og flere oss sliter med IBS. 

Vi vet mer om IBS nå enn vi gjorde for noen år siden. Forskning viser at irritabel tarmsyndrom kan ha en sammenheng med stress og endringer i nervesignalene hjernen sender til tarmen og tilbake.

 

Yoga virker lindrende på IBS gjennom både fysisk og psykisk praksis. Ved å lære seg stressreduserende teknikker som pusteteknikker og enkle fysiske stillinger, kan mange oppleve at hverdagen med IBS bli lettere. 

Om Workshopen og Instruktøren

Mitt navn er Karoline og jeg er utdannet ernæringsfysiolog og eier av Indah Yoga. Jeg har levd med IBS i 12 år.  Jo mer vi vet om hvorfor IBS kan oppstå og hvorfor stress kan utløse plagene og hva som faktisk skjer i kroppen, blir det også enklere å forstå/godta og ikke minst gjøre de endringene som skal til for å lette på plagene.

 

Yoga lærer oss å få kontakt med oss selv, bli bevisste på følelser, reaksjoner og tanker.  I denne workshopen skal vi se på tarmen og nervesystemets fysiologi, og kontakten mellom hjerne og tarm. Vi vil også gå igjennom enkle meditasjonsteknikker og bevegelses sekvenser som kan lette på IBS plagene dine. 

Workshopen er delt opp i en teoretisk og en praktisk del

Det er maks 14 plasser

Når? : Lørdag 10 Mars kl 13:00-14:30

Pris : 350,- 

Book plass her eller  Send mail til  infoindahyoga@gmail.com for å få book seg på

Darresgate 20

Alexander Kiellandsplass 

0175 Oslo

Yoga i Oslo